Automatyczny dystrybutor odzieży operacyjnej

Zastosowanie systemu RFID pozwala  na automatyczną dystrybucję wyrobów poprzez zastosowanie specjalnie do tego przygotowanych dystrybutorów (szaf na odzież czystą i brudną).

Dystrybutor stworzony do tego celu nie tylko podnosi komfort pracy, ale również jest narzędziem do precyzyjnego monitorowania kosztów poprzez wyeliminowanie pracy ludzkiej i zastąpienie jej automatem, który zapisuje dane o użytkownikach
i pobieranych/oddawanych przez nich wyrobach. Dostawa odbywa się zatem do konkretnego pracownika danej jednostki szpitalnej, który po zalogowaniu do urządzenia otrzymuje możliwość pobrania asortymentu.

szafa2