Systemy Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Nadrzędnym Celem sieci CitoNet jest pozyskiwanie zaufania klientów. Nasze główne kierunki działania są spisane i udokumentowane w „Polityce Jakości i Środowiska”. Skupiają się one na ciągłym doskonaleniu procesów i metod zarządzania, podwyższaniu jakości usług, dbaniu o wizerunek marki i stałym podnoszeniu kwalifikacji. Nasze usługi są realizowane zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa i przepisami związanymi z ochroną środowiska.


Centra Usług CitoNet posiadają wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością spełniający wymagania normy ISO 9001 oraz ISO 13485. W oddziałach sieci, w których działają pralnie, stosowane są zasady kontroli mikrobiologicznej tekstyliów w procesie prania zgodnie z wymaganiami normy PN EN 14065.

Certyfikat ISO 9001

Certyfikat potwierdza spełnianie wymogów ISO 9001 w zakresie: usług transportu, mycia, dezynfekcji, kompletowania oraz sterylizacji sprzętu i materiału medycznego; usług dezynfekcji, prania i renowacji odzieży oraz bielizny dla jednostek służby zdrowia, branży medycznej, hotelowej, gastronomicznej oraz innej wraz z transportem i monitorowaniem w systemie RFID spełniającym standardy ISO 18000-3/ISO 15693; oraz wypożyczanie sterylnych narzędzi chirurgicznych, odzieży i bielizny dla jednostek służby zdrowia, branży medycznej, hotelowej i gastronomicznej oraz innej.

Certyfikat ISO 13485

Zakres ISO 13485 objęty certyfikacją to: usługi transportu, mycia, dezynfekcji, kompletowania oraz sterylizacji wyrobów medycznych; usługi dezynfekcji, prania i renowacji odzieży oraz bielizny dla jednostek służby zdrowia i branży medycznej wraz z transportem i monitorowaniem w systemie RFID spełniającym standardy                               ISO 18000-3/ISO 15693; wypożyczanie sterylnych narzędzi chirurgicznych oraz odzieży i bielizny dla jednostek służby zdrowia i branży medycznej, a także walidacja i kontrola procesu sterylizacji wyrobów medycznych według wymagań normy PN-EN ISO 17665-1.

Certyfikat PN-EN 14065

Certyfikat potwierdza spełnienie wymagań normy PN-EN 14065 „Tekstylia poddawane obróbce w pralni. System kontroli skażenia biologicznego” w zakresie: prania, czyszczenia chemicznego, dezynfekcji i renowacji odzieży oraz bielizny własnej i powierzonej wraz z transportem.

Certyfikat ISO 14001

Potwierdzeniem zaangażowania Sieci CitoNet w ochronę środowiska i minimalizowania wpływu oddziaływania czynników produkcyjnych na to środowisko jest uzyskanie Certyfikatu ISO 14001:2004 w zakresie: usługi transportu, mycia, dezynfekcji, kompletowania oraz sterylizacji sprzętu i wyrobów medycznych. Usługi dezynfekcji, prania, suszenia, kompletowania, renowacji i wypożyczenia odzieży oraz bielizny dla jednostek służby zdrowia, branży medycznej, kosmetycznej, hotelowej, gastronomicznej, oraz innych branż przemysłu i usług wraz z transportem i monitorowaniem w systemie RFID. Wypożyczanie narzędzi chirurgicznych dla jednostek służby zdrowia.

środowisko środowisko