Proces prania dezynfekcyjnego

Proces prania dezynfekcyjnego należy traktować jako proces specjalny, czyli taki, którego skuteczności nie można sprawdzić  za pomocą badań bezpośrednich, ponieważ musielibyśmy badać mikrobiologicznie każdy wyprany wsad. Same wskazania  stacji automatycznego dozowania oraz urządzeń kontrolno-pomiarowych nie są wystarczające, aby zagwarantować powtarzalność i skuteczność procesu. Po pierwsze jest to ocena pośrednia, po drugie urządzenia te charakteryzują się pewnym błędem pomiaru.   Dlatego mówimy o konieczności walidowania procesu.

Na osiągnięcie skutku dezynfekcyjnego procesu prania mają wpływ czynniki krytyczne m.in.:image description

  • jakość wody,
  • stężenie środków piorących i dezynfekujących,
  • czas fazy zasadniczej,
  • temperatura.

W czasie walidacji wykonywany jest  szereg przeglądów instalacji i badań dodatkowych, szczególna uwaga poświęcona jest krytycznym parametrom procesu. Określany jest profil temperaturowy każdego urządzenia w fazie procesowej, mający na celu udowodnienie, że  temperatura dezynfekcji jest utrzymana w danym wsadzie na ustalonym poziomie, przez czas określony jako konieczny do uzyskania efektu dezynfekcji.

Ustalane są dopuszczalne granice odchyleń dla parametrów krytycznych procesu.

Weryfikowana jest poprawność wskazań urządzeń kontrolno-pomiarowych.

Badana jest skuteczność dezynfekcyjna za pomocą testów biologicznych.

Wszystkie te działania mają na celu dostarczenie dowodów, że proces jest prowadzony pod kontrolą, osiąga w sposób powtarzalny ustalony skutek czyli dezynfekcję bielizny.

Badania rewalidacyjne są powtarzane z ustaloną częstotliwością.

Agnieszka Pasinska
Kierownik pralni, Centrum Usług CitoNet w Bydgoszczy