Sterylizacja

      

     W sterylizatorniach znajdujących się sterw Centrach Usług CitoNet świadczona jest usługa sterylizacji narzędzi, sprzętu medycznego, materiału opatrunkowego i bielizny w pełnym zakresie procesu, tj. od odbioru narzędzi od klienta, poprzez mycie, dezynfekcję, przegląd techniczny i pielęgnację narzędzi, zapakowanie i oznakowanie zestawu, aż po sterylizację i dowóz sterylnego materiału do klienta.

      

     W zależności od potrzeby stosujemy wysokotemperaturową – parą wodną w nadciśnieniu, lub niskotemperaturową – plazmą w nadtlenku wodoru, metodę sterylizacji.

     Proces sterylizacji jest zwalidowany wg normy PN-EN ISO 17665, monitorowany
     w systemie informatycznym od chwili przyjęcia do momentu wydania go do Klienta, z pełną dokumentacją zdawczo-odbiorczą i procesową.

     image description

     sterylizacjaKontrola parametrów procesu sterylizacji oparta jest na wskaźnikach biologicznych, fizycznych i fizyczno-chemicznych.

     Centra Usług CitoNet posiadają najnowocześniejsze sterylizatornie w Europie.

     «
     »