Wynajem

     Obecność w grupie kapitałowej  TZMO spółki, która wytwarza tkaniny oraz szyje bieliznę szpitalną znacząco rozszerza pole działania. Dzięki niej możliwe jest  zarówno świadczenie usługi wynajmu w/w wyrobów, jak i dostosowanie bielizny do zindywidualizowanych potrzeb odbiorców.

     image description

     05

      

      

      

      

      

     Symbolem elastyczności i ukierunkowania TZMO SA na potrzeby klienta są specjalne linie odzieży np. dla szpitali dziecięcych, których specyfika skłoniła firmę do zaprojektowania niestandardowego wyrobu: kolorowej bielizny, która pozytywnie wpływa na stan psychiczny leczonych tam małych pacjentów.

      

     05

     05

      

      

      

      

      

      

      

      

     Korzystanie przez szpital z wynajmu to realne oszczędności. To TZMO SA angażuje kapitał finansowy w zakup bielizny.
     Po stronie TZMO SA leży pełna odpowiedzialność za jej stan – zarówno w sensie użytkowym, epidemiologicznym jak i estetycznym. TZMO SA może zorganizować dostawy każdego rodzaju asortymentu, zgodnie z dobowym zapotrzebowaniem klienta   bezpośrednio na konkretne oddziały szpitalne. Dzięki temu możliwa jest  likwidacja magazynów centralnych i przesunięcie personelu w nich pracującego do innych komórek organizacyjnych szpitala.

     Więcej informacji o asortymencie

      

     «
     »