Ochrona zdrowia

widget1

Na przełomie wieków zmienił się model funkcjonowania placówek służby zdrowia. By móc skupić się na swojej głównej misji – leczeniu pacjentów – szpitale co raz częściej decydują się na outsourcing procesów  nie związanych bezpośrednio z leczeniem chorych.  Wychodząc naprzeciw tym trendom Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA stworzyły sieć Centrów Usług CitoNet.

Czytaj więcej

Hotelarstwo i gastronomia

widget2

Wizytówką każdego hotelu i restauracji oprócz doskonałej obsługi powinna być czysta, wysokiej jakości bielizna. Dotyczy to zarówno pościeli
i ręczników używanych w pokoju hotelowym, jak
i bielizny gastronomicznej. Centra Usług CitoNet dzięki profesjonalnemu podejściu, nowoczesnym technologiom i doświadczeniu gwarantują spełnienie tych oczekiwań.

Czytaj więcej

Gabinety kosmetyczne

widget3

Rosnące wymogi sanitarne nakładane na obiekty świadczące usługi kosmetyczne, tatuażu i inne, mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych nie muszą oznaczać dodatkowych inwestycji w sprzęt. Narzędzia, które powinny podlegać procesowi dezynfekcji i sterylizacji mogą być reprocesowane w Centrach Usług CitoNet.

Czytaj więcej

Zapraszamy do kontaktu z naszymi oddziałami

Centra Usług CitoNet

widget4

 

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA od kilkunastu lat budują sieć Centrów Usług CitoNet, która wykorzystując procesy prania i sterylizacji dostarcza naszym klientom czystą bieliznę, sterylne narzędzia chirurgiczne i sterylną bieliznę oraz jałowe sety składające się z materiału opatrunkowego, obłożeń, fartuchów i instrumentarium chirurgicznego.

 

Dziś sieć Centrów Usług CitoNet tworzy sześć placówek: w Łodzi, Bydgoszczy, Krakowie, Szczecinie, Zabagnie i w Warszawie.
Zarządzanie ww. Centrami odbywa się w zgodzie
z najwyższymi standardami, w oparciu
o międzynarodowe normy ISO 9001 i ISO 13485,
a przeprowadzane procesy dezynfekcji, sterylizacji
i prania są walidowane, dzięki czemu mamy pewność, że ich skuteczność jest powtarzalna.