Troska o bezpieczeństwo przejawia się we wszystkich obszarach naszej działalności, począwszy od dbałości o prawidłowość procesów, poprzez inwestycje w rozwój technologiczny, aż po ochronę środowiska naturalnego. Posiadamy wiele certyfikatów zarządzania jakością i środowiskiem oraz jesteśmy nadzorowani przez akredytowane jednostki certyfikujące.
Najważniejszy jest jednak zespół CitoNet, który tworzy wszystkie procedury postępowania. Wiedza i zaangażowanie naszych pracowników sprawia, że możemy oferować usługi i wyroby bezpieczne dla środowiska i dla Klienta, a ciągłe podnoszenie kwalifikacji daje nam możliwość rozwoju oferty.

POLITYKA Zintegrowanego Systemu Zarządzania

ISO 9001         ISO 14001         ISO 13485         PN-EN 14065

Powrót