Dzięki zastosowaniu bakteriostatycznej apretury w postaci jonów srebra, które są lokowane w strukturach tkaniny, podczas codziennego użytkowania wyrobu uwalniana zostaje substancja czynna, która:

1. blokuje enzymy transportujące tlen do bakterii,

2. dezaktywuje proteiny bakterii zawierające siarkę – niweluje nieprzyjemny zapach,

3. zamyka membrany komórek – uniemożliwia ich namnażanie się

Powrót