Pranie

     Każda z pralni CitoNet zaprojektowana jest zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi, a proces technologiczny przebiega w pełnej barierze higienicznej.

     pranie1

     Oznacza to,  że bielizna brudna po odbiorze od klienta trafia na strefę brudną.
     Tu następuje załadowywanie urządzeń – bielizna ogólnoszpitalna wędruje do tunelu pralniczego, a wyroby wymagające specjalnej technologii prania do pralnico-wirówek.

      

      

     Na strefę czystą pralni trafia bielizna po procesie prania dezynfekcyjnego, jest tu pranie2wykańczania na urządzeniach odpowiednio dobranych do jej wymagań – bielizna płaska na maglach, odzież operacyjna w tunelu finiszer itp. Na strefie czystej następuje również przegląd asortymentu i w razie potrzeby przekazanie do naprawy, czy oznakowania w systemie thermopatch lub przy użyciu transponderów RFID.

     Nowoczesne urządzenia wykorzystywane w Centrach Usług CitoNet gwarantują, że finalny produkt ma powtarzalną jakość i spełnia wymogi w zakresie bezpieczeństwa i estetyki.

     «