Centralna sterylizatornia jest działem bardzo ważnym dla jakości oraz bezpieczeństwa leczenia pacjentów. Przestrzeganie norm, walidacja procesu, nadzorowany sprzęt i system umożliwiający kontrolę danych na każdym etapie, to elementy niezbędne, aby proces sterylizacji był procesem bezpiecznym.

 

https://dlaszpitali.pl/strefa-wiedzy/nowoczesne-technologie-w-centralnych-sterylizatorniach/

 

Powrót