Usługa sterylizacji świadczona w Centrach Usług CitoNet obejmuje sterylizację narzędzi, sprzętu medycznego, materiału opatrunkowego i bielizny w pełnym zakresie procesu, tj. od odbioru materiału od klienta, poprzez mycie, dezynfekcję, przegląd techniczny i pielęgnację narzędzi, zapakowanie i oznakowanie zestawu, aż po sterylizację i dowóz sterylnego materiału do klienta. W zależności od potrzeby stosujemy wysokotemperaturową – parą wodną w nadciśnieniu, lub niskotemperaturową – plazmą w nadtlenku wodoru oraz tlenkiem etylenu metodę sterylizacji.

Każdy z tych etapów jest nadzorowany, a sam proces sterylizacji jest zwalidowany według PN-EN ISO 17665. Dzięki walidacji i ciągłej kontroli fizycznych parametrów procesu sterylizacji uzupełnioną odczytami wskaźników biologicznych i chemicznych wiemy, że wyroby, które oferujemy, są sterylne i bezpieczne w użyciu.

Uzyskiwanie w sposób powtarzalny materiału, co do którego możemy mieć pewność założonego efektu końcowego (w sterylizacji wyrób sterylny na poziomie SAL 10-6), wymaga postępowania wieloetapowego, z uwzględnieniem kilku punktów kontroli w miarę postępu reprocesowania narzędzi.

Proces sterylizacji należy do tzw. procesów specjalnych, gdyż jego bezpośrednia efektywność nie może być weryfikowana przez sprawdzenie produktu końcowego. W związku z tym proces musi byś walidowany, a jego przebieg rutynowo monitorowany na podstawie ustalonych procedur postępowania. Jednakże mimo właściwego przeprowadzenia procesu sterylizacji istnieje ryzyko, iż nie uzyskamy bezpiecznego produktu, bez prawidłowo wykonanych wcześniejszych etapów reprocesowania, tzn. mycia, dezynfekcji oraz pakowania. Weryfikacja postępowania w ramach działań rewalidacyjnych w Centrach Usług Sterylizacji CitoNet obejmuje zarówno skuteczność mycia i dezynfekcji w myjniach automatycznych, proces pakowania jak i końcową sterylizację. Tylko całościowe podejście gwarantuje zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa Klienta i przede wszystkim pacjenta. Działania walidacyjne prowadzone są w ramach opracowanych procedur, wspólnych dla wszystkich jednostek organizacyjnych sieci, zgodnych z obowiązującymi normami.

Powrót

Region

 • zachodniopomorskie
 • kujawsko-pomorskie i wielkopolskie
 • mazowieckie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • śląskie

Kategoria

 • sterylizacja i dezynfekcja

Przeznaczenie

 • szpitale
 • gabinety lekarskie
 • gabinety stomatologiczne
 • gabinety weterynaryjne